Skip to content Skip to footer

Παλώδια Smart EcoVillage

Πολύς λόγος γίνεται τον τελευταίο καιρό γύρω από τον όρο “έξυπνη πόλη” ή όπως έχουμε συνηθίσει να τον ακούμε ως “Smart City”.

Στην πράξη η έξυπνη πόλη δεν είναι τίποτε άλλο πέρα από τη χρήση τεχνολογικών καινοτομιών, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες, να επιτελούνται με ευκολία και με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή οι σκοποί για τους οποίους οργανώνεται αυτοδιοικητικά μια πόλη, για κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη.

Τα πλεονεκτήματα είναι μεγάλα. Η τεχνολογία σε μια “έξυπνη πόλη” είναι σε θέση να μας βοηθήσει να προβλέψουμε και να προστατευτούμε από καταστροφικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες, φωτιές και σεισμούς, με την εκτεταμένη χρήση αισθητήρων που μπορούν να μεταδίδουν ειδοποιήσεις και προβλήματα.

Η τεχνολογία σε μία “έξυπνη πόλη” μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε μεγαλύτερη οικονομία με τη χρήση λαμπτήρων που ανάβουν με αισθητήρες φωτός, με τη χρήση αισθητήρων για το πότισμα των δημόσιων χώρων, με τη χρήση λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, με τον εντοπισμό διαρροών νερού και βλαβών. Η τεχνολογία σε μία “έξυπνη πόλη” βοηθά στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες με την κατάργηση της χρήσης εντύπων (χαρτιού) για ενδοϋπηρεσιακές συναλλαγές, με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, με την εξυπηρέτηση υποθέσεων μέσω Διαδικτύου

Παράλληλα βοηθά και προάγει τη συμμετοχική δημοκρατία μετατρέποντας τους πολίτες από απλούς αποδέκτες αποφάσεων και δράσεων σε ενεργούς πολίτες, σε πολίτες που νοιάζονται και πράττουν για την πόλη τους. Γίνεται δικαιότερη προς τους πολίτες προσπαθώντας για την καλύτερη δική τους εξυπηρέτηση και την επίλυση των προβλημάτων τους, με γνώμονα το κοινό καλό, την ευημερία και την ανάπτυξη και παρέχοντας τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία ώστε οι πολίτες να γίνουν περισσότερο ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι.

Μία “έξυπνη πόλη” θα μπορούσε να αποτελεί τη βάση αυτού που θα αποκαλούσαμε αστικό καινοτόμο επιχειρηματικό οικοσύστημα και θα έθετε τις προδιαγραφές για μια βιώσιμη και ισορροπημένη επιχειρηματική κουλτούρα.

Και τέλος, μία “έξυπνη πόλη” δημιουργείται για να είναι δίκαιη, να είναι απόλυτα προσβάσιμη σε όλους και να δίνει ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες της για συμμετοχή στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη και στη συνδιαμόρφωση της πόλης τους. Μία “έξυπνη πόλη” γνωρίζει πώς να σχεδιάζει το μέλλον της και να στηρίζει τις παραγωγικές δυνάμεις της, αλλά και φροντίζει τους πιο αδύναμους και απομονωμένους με σεβασμό, παιδεία και πολιτισμό.

Σε μία “έξυπνη πόλη” το δεδομένο και το αυτονόητο είναι η πραγματικότητα και όχι κάτι ιδεατό. Μία “έξυπνη πόλη” δεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δοκιμάζεται με σάρκα και οστά στην πράξη, επιδιώκοντας να έχει πολίτες που βλέπουν το μέλλον, έχουν όραμα, όρεξη για δημιουργία, είναι παραγωγικοί και ξέρουν ότι σε κάθε τους βήμα θα μπορεί η πόλη τους να τους στηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στσι στόχος μας είναι η Παλώδια να γίνει μια έξυπνη Κοινοτητα . Η αξιοποίηση του διαδικτύου είναι ένας κεντρικός πυλώνας ώστε να υλοποιηθεί ο βασικός στόχος όλων μας

Για το σκοπό αυτό Ξεκινήσαμε με :

  • Κατασκεύη διαδικτυακήςπύλης του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλώδια
  • Σύστημα Έξυπνου Φωτισμού (Φωταγωγηση Πάρκων από φωτοβολταϊκά συστήματα,  αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα φωτιστικά συστήματα συμβατικής τεχνολογίας, από νέα φωτιστικά συστήματα τεχνολογίας LED, σε αντιπροσωπευτικό δρόμο του ενδοαστικού οδικού δικτύου)
  • Ασύρματη Πρόσβαση σε υπηρεσίες της Κοινοτητας και στο Διαδίκτυο (Υλοποιήθηκε ασύρματη κάλυψη του πυρηνα οπου προσφέρει επιπλέον ασφάλεια στη διασύνδεση χρηστών στο διαδίκτυο..
  • Αποκεντρωμένη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων και Αξιοποίηση του με Χρήση Εναλλακτικών και Καινοτόμων Συστημάτων Επεξεργασίας